Pengecoran dan Finishing Floor Hardener - Tajur, Bogor

Pengerjaan Pengecoran dan Finishing Floor Hardener Gudang - Tajur, Bogor.

  • Penebalan Lantai beton : t = 10cm
  • Finishing Floor hardener : 5kg/m2 "Hijau"

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor

Floor Hardener Bogor   Floor Hardener Bogor